Röster om Arenaakademin

»Arenaakademin har vidgat mina politiska kunskaper, breddad mitt kontaktnät och satt grunden för mitt fortsatta arbete. Arenaakademin har inte bara lärt mig mycket utan även gjort att jag blivit inspirerad och förstått vikten av påverkansarbete« 

Ilyas Hassan, deltagare i Arenaakademin 

»Dagens offentliga debatt ger sällan plats för framåtsyftande och civilisationskritiska röster. Vi behöver diskussioner och samtal som inte stängs in i lojaliteter med gamla rörelser och ideologier, som ser bortom kvartalsekonomismen och som är gränsöverskridande i alla avseenden. Därför är Arenaakademin ett välkommet forum«

Gudrun Schyman, talesperson för Fi

»Arenaakademin har potential att bli exakt det som jag saknade som student: En utbildning fristående från partipolitiken – men driven av tydliga värderingar – där man kan debattera, fördjupa sig, ifrågasätta och bli ifrågasatt. Jag hoppas många tar chansen att söka, för Sverige behöver fler unga, progressiva och belästa röster«

Anders Utbult, talskrivare åt Stefan Löfven

»Snarare än fler plattformar som stöper unga progressiva tänkare i samma form behövs utrymme i skärningspunkten mellan idé-, folk- och opinionsbildning. Bara så kan den breda vänstern utvecklas, förstå sin tids utmaningar och hur de kan mötas. Det är här Arenaakademin kan bidra – de som går den har nog en mycket rolig resa framför sig«

Agneta Berge, nationalekonom och skribent

 »Arenaakademin har vidgat mina vyer & gett mig bekantskaper för livet. Framförallt har det varit otroligt att få träffa så många inspirerande och kunniga personer & prata med dom om sina hjärtefrågor« 

Fatima Osman, deltagare i Arenaakademin

»En bred progressiv rörelse behöver vassa tankekrigare som kan tänja ramarna för samhällsdebatten och utmana högerns makt över det offentliga samtalet. Jag ser Arenaakademin som en vältänkt plattform att få fram sådana opinionsbildare – partipolitiskt obunden men tydligt politisk, icke-elitistisk men med en strävan efter skärpa och briljans«

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V)

»Arenaakademins fokus på sakfrågor och konkreta reformer är viktigt i en tid när debatten i allt högre utsträckning rör sig runt form snarare än innehåll. Genom politiken löser vi samhällsproblem, men det spelar roll i vilka miljöer som nya reformer hämtat sin växtkraft. Arenaakademins satsning på unga utanför partipolitiken ger en ny generation verktygen att forma framtidens progressiva agenda«

Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen

»Det var en vitamininjektion att besöka Arenaakademin. Där mötte jag unga människor som omedelbart kastade sig in i ett öppet, allvarligt och ifrågasättande samtal om viktiga samhällsfrågor. De hade olika erfarenheter och synsätt men förenades av en vilja att förstå och tolka kunskap. Det är i precis sådana sammanhang man kan utveckla en samhällskritisk blick, som även granskar egna invanda ståndpunkter«

Per Wirtén, författare och journalist 

»Vänstern vinner ibland och ibland förlorar vi. För att förstå och veta när vi gör vad och hur det gick till måste vi bli bättre på att prata med varandra, samordna strategier och vässa våra möjligheter till progressiv förändring – i alla delar av den stora breda arbetarrörelsen. Jag tycker att Arenaakademin är ett väldigt bra forum för precis det. Bryta idéer och förslag mot varandra, samla och vässa skarpa individer som kan bli hela vänsterns verktyg för förändring« 

Anna Herdy, chefredaktör Flamman