Om Arenaakademin

Arenaakademin är ett ledarskapsprogram för unga opinionsbildare med inriktning på ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik och välfärdsfrågor.

Programmet riktar sig till progressivt orienterade personer i åldern 20-25 år från hela landet. Åldersspannet är ungefärligt och bör läsas som ett riktmärke. Grundkravet är att du ska ställa upp på Arenaakademins värderingar om demokrati, frihet, jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa.

För att söka till Arenaakademin behöver du inte vara aktiv i något politiskt ungdoms-, student- eller fackförbund, utan tvärtom uppmuntras andra bakgrunder. Vi är övertygade om att det finns massvis av talanger som av olika skäl inte har engagerat sig i partipolitiken, utan kanske snarare verkar i kulturvärlden, i näringslivet eller i andra delar av civilsamhället.

Till skillnad från andra utbildningsprogram i opinionsbildning fokuserar Arenaakademin på politiska sakfrågor snarare än verktyg för opinionsbildning. Med andra ord handlar Arenaakademin mer om policyutveckling och idépolitik än om hur du skriver bra texter, formulerar effektiva budskap eller når ut i media – även om det är nog så viktigt.

Arenaakademin utgörs av fyra tvådagarsträffar under hösten med start i september. De tre första träffarna äger rum i Stockholm, medan den sista träffen äger rum i en europeisk huvudstad. På den sista träffen gör vi studiebesök på olika tankesmedjor och politiska organisationer samt tar ett internationellt grepp på de frågor som har diskuterats i programmet. I 2015 och 2016 års program gick slutresan till London, men beroende på var den politiska utvecklingen är mest intressant kan även andra städer bli aktuella.

De som föreläser i Arenaakademin är några av Sveriges främsta experter och inspiratörer inom akademi, politik, kultur och näringsliv. Det kan röra sig om allt från ministrar och forskare till artister, granskande journalister och andra intressanta samhällsröster. Det pedagogiska upplägget för träffarna lägger stor vikt vid interaktivitet och blandar därför föreläsningar med workshops, diskussioner och samtal med gästerna.

I Arenaakademin ingår även ett projektarbete som deltagarna förväntas genomföra under programmets gång. Projektarbetet ska redovisas på den avslutande träffen framför en oberoende jurygrupp.

Arenaakademin finansieras av tankesmedjan Arena Idé och är helt kostnadsfritt för deltagarna. Observera att du förväntas delta på alla träffar om du blir antagen till Arenaakademin.

Här finns en flyer som du kan ladda ner om du vill sprida information om Arenaakademin.