Om Arenaakademin

Arenaakademin är en politisk spetsutbildning för framtida opinionsbildare med inriktning på ekonomisk politik, arbetsmarknad och välfärdsfrågor. Programmet riktar sig till personer i åldern 20–30 år från hela landet. Grundkravet är att du ska ställa upp på Arena Idés progressiva värderingar om demokrati, jämlikhet och social rättvisa.

Talanger från alla delar av samhället

Du behöver inte vara aktiv i något politiskt ungdoms-, student- eller fackförbund för att söka Arenaakademin. Vi är övertygade om att det finns massvis av talanger som av olika skäl inte har engagerat sig i partipolitiken, utan kanske snarare verkar i kulturvärlden, i näringslivet eller i andra delar av civilsamhället.

Sakpolitik och diskussion

Till skillnad från andra utbildningsprogram i opinionsbildning fokuserar Arenaakademin på politiska sakfrågor snarare än verktyg för opinionsbildning. Med andra ord handlar Arenaakademin mer om policyutveckling och idépolitik än om hur du skriver bra texter, formulerar effektiva budskap eller når ut i medier – även om det är nog så viktigt.

Det pedagogiska upplägget för träffarna lägger stor vikt vid interaktivitet och blandar därför föreläsningar med workshops, diskussioner och samtal med gästerna. I Arenaakademin ingår även ett projektarbete som deltagarna förväntas genomföra under programmets gång.

Tre helger och en utlandsresa

Arenaakademin utgörs av tre helgträffar med start i november. Träffarna äger rum i Stockholm. De som föreläser i Arenaakademin är några av Sveriges främsta experter och inspiratörer inom akademi, politik, kultur och näringsliv. Det kan röra sig om allt från ministrar och forskare till artister, granskande journalister och andra intressanta samhällsröster.

Utbildningen avslutas med en utlandsresa där deltagarna får inblick i och chans att lära av ett annorlunda politiskt sammanhang. Tidigare år har resorna gått till London och Berlin.

Arenaakademin finansieras av tankesmedjan Arena Idé och är helt kostnadsfritt för deltagarna. Observera att du förväntas delta på alla träffar om du blir antagen till Arenaakademin.