Kontakt

Har du frågor eller idéer som rör Arenaakademin? Kontakta gärna någon av våra två rektorer.

Susanna Kierkegaard
susanna.kierkegaard@arenagruppen.se
073-654 13 04

Amanda Sonesson
amanda.sonesson@arenagruppen.se
070-238 33 35