Ansökan

Arenaakademin 2018 tar emot ansökningar mellan 2 maj och 3 juni. Skicka din ansökan till akademin@arenagruppen.se.

För att din ansökan ska vara komplett behöver den innehålla följande:

  • Ett personligt brev där du berättar om vem du är (max 1 A4-sida)
  • Ett CV
  • En kortare argumenterande text (max 1 A4-sida)

Den kortare argumenterande texten ska skrivas utifrån något av utbildningens teman arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik och välfärdspolitik. I texten presenterar du dina tankar och idéer om vad vänstern bör göra för vägval eller vilka utmaningar den står inför. Texten kan skrivas i form av en debattartikel, skrivas som en nutidsspaning eller en recension av redan genomförd politik. Vet du inte var du ska börja eftersom det finns så mycket spännande att skriva om kan du utgå från någon av frågorna “Hur mitt liv skulle påverkas av ett regeringsskifte” eller “Hur min vardag skulle påverkas av borgerlig politik”.

De kandidater som har bäst ansökningar går vidare till en andra ansökningsomgång där du spelar in en kort presentationsfilm av dig själv. I filmen vill vi också att du tar upp en orättvisa, en möjlighet och vad du vill ha lärt dig efter programmet! Utifrån materialet gör vi sedan en sammanvägd bedömning av varje kandidat och väljer slutligen ut vilka som antas till programmet.

Besked om antagning lämnas senast den 20 juni. Arenaakademin strävar efter att anta en blandad och dynamisk grupp som i största möjliga mån speglar det svenska samhället. För att undvika snedrekrytering gällande deltagarnas bakgrund tillämpar vi jämställdhets- och mångfaldskriterier i urvalsprocessen.

Arenaakademin har bara möjlighet att anta som ett visst antal deltagande. Det innebär att vi kommer att behöva tacka nej till ett stort antal sökande. Vi uppmanar alla våra sökande som inte kommer in i år att återkomma med ansökningar inför nästa års omgång av Arenaakademin!