Ansökan

Arenaakademin 2019 tar emot ansökningar från nu fram till 15 maj. Skicka din ansökan till akademin@arenagruppen.se.

Kursen hålls vid tre tillfällen:
13-14/9
25-26/10
29-30/11

För att din ansökan ska vara komplett behöver den innehålla följande:

– Ett personligt brev där du berättar om vem du är (max 3000 tecken inkl blanksteg)
– Ett CV
– En kortare argumenterande text (max 3000 tecken inkl blanksteg)

Den kortare argumenterande texten ska skrivas utifrån något av utbildningens teman arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik och välfärdspolitik. Texten kan skrivas i form av en debattartikel, skrivas som en nutidsspaning eller en recension av redan genomförd politik. Förslag på tema för uppgift:

– Finns facket kvar om 50 år? En framtidsspaning om hur den fackliga rörelsen bör utvecklas för att behålla stark ställning på arbetsmarknaden
– Den nordiska modell för beskattning leder enligt många forskare till ökad jämlikhet och effektivitet, men vissa menar att vi är på väg bort från statsmodellen. Argumentera för hur Sveriges skattesystem bör förändras för att vi ska ha ett så jämlikt samhälle så möjligt.
– Hur får vi ett jämställt arbetsliv?
– Hur får vi ett jämlikt samhälle?
– Hur behöver bostadspolitiken förändras så att vi alla har någonstans att bo?

Besked om antagning lämnas senast den 20 juni. Arenaakademin strävar efter att anta en blandad och dynamisk grupp som i största möjliga mån speglar det svenska samhället. För att undvika snedrekrytering gällande deltagarnas bakgrund tillämpar vi jämställdhets- och mångfaldskriterier i urvalsprocessen. Våra deltagare brukar vara 20-30 år och från hela landet.Samtliga tillfällen i Stockholm. Vi betalar ditt boende och resa dit. När du anmäler dig till kursen behöver du veta att du har möjlighet att delta vid alla tre tillfällen.

Arenaakademin har bara möjlighet att anta som ett visst antal deltagande. Det innebär att vi kommer att behöva tacka nej till ett stort antal sökande. Vi uppmanar alla våra sökande som inte kommer in i år att återkomma med ansökningar inför nästa års omgång av Arenaakademin!