Alumni

Arenaakademins är en språngbräda ut i rörelsen för progressiv opinionsbildning. Utbildningen ger inte bara fördjupade kunskaper i ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik och välfärdsfrågor, utan är även en start för ditt politiska nätverk. Därför fortsätter Arenaakademin efter att du har genomgått programmet!

Tidigare deltagare träffas minst en gång om året i samband med Arenagruppens vårmingel och utbyter erfarenheter från tiden som gått. På så sätt får du lära känna andra alumner och vidga ditt nätverk ännu mer. I den mån det efterfrågas kan Arenaakademin i vissa fall också erbjuda möjlighet till praktik och uppsatsskrivande i framtiden för deltagarna.

Nästa alumniträff sker den 10 juni 2019 i Stockholm för tidigare deltagare och rektorer.